Algemene voorwaarden verhuur kampeerplaats of accomodatie

Reservering :

Elke huuraanvraag impliceert kennis van de beschrijving en de prijs van de accomodatie/kampeerplaats, evenals de aanvaarding van het interne campingreglement en de onderstaande huurvoorwaarden.

Elke reservering is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan een derde persoon.

Camping Au Port-Punay hanteert dynamische prijzen. Als gevolg hiervan zullen de prijzen aan verandering onderhevig zijn tijdens het seizoen en dus soms hoger en soms lager zijn.

Zoals vermeldt in artikel L.221-28-12° in de franse consumentenwet, zijn accomodatiediensten die op een bepaalde datum dienen te worden geleverd,niet onderheving aan het herroepingsrecht van 14 dagen.

De aanvaarding van reserveringen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de accomodatie/kampeerplaats op de gekozen data. De reserveringsaanvraag dient naar behoren te worden ingevuld en vergezeld te gaan van de aanbetaling en de reserveringskosten die niet aftrekbaar zijn van het verblijf. De reservering is pas van kracht na schriftelijk akkoord van de directie en na ontvangst van de aanbetaling van 25% voor een kampeerplaats en 30% voor een huuraccommodatie + reserveringskosten (20€). Na ontvangst van de betaling wordt de bevestiging van de reservering per e-mail verzonden.

Voor elke persoon die niet bij de boeking is vermeld, wordt een vast bedrag in rekening gebracht van 15,00€ per nacht voor een kampeerplaats en 50,00€ per nacht voor een huuraccomodatie. Het toevoegen van een extra persoon is enkel mogelijk wanneer de maximale capaciteit van de huuraccommodatie (afhankelijk van het gereserveerde model) of de kampeerplaats het toelaat.

De Directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de communicatie door haar partners of door een derde partij van foto’s waarvan zij verklaard hebben de rechten te hebben, voor valse, misleidende of foutieve informatie die in de catalogi of op de sites zou worden vermeld van de partners, en in het bijzonder de foto’s, de prijzen, de kwalificaties, de activiteiten, de animatie, de diensten en de openings- en sluitingsdata/tijden van de camping.

Om overduidelijke veiligheidsredenen, mogen personen onder de 18 jaar niet zonder ouders op de camping verblijven.

Behalve bij bewezen fout, wijst Camping Au Port-Punay alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slecht weer, schade aan eigendommen of voertuigen… Dit geldt ook bij ongevallen mbt de wettelijke aansprakelijkheid van de klant zelf of een andere klant.

De burgerlijke aansprakelijkheid van huurders dient gedekt te zijn door een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Aankomst en vertrek :

  • Kampeerplaats:  Aankomst  vanaf 14.00uur     Vertrek voor 12.00uur
  • Accomodatie:    Aankomst  vanaf 16.00uur                  Vertrek voor 10.00uur

De directie behoudt zich het recht voor om, op de dag van aankomst, de toegang te weigeren aan personen die niet vermeld zijn in de boeking.

Enkel gasten van de camping hebben toegang tot de camping.

Voor de rust van de kampeerders en het goed funktioneren van de diensten is aankomst na 20.00 uur niet mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alternatieve accommodatie voor de nacht te vinden.

Bij accomodatie verhuur, dient de vertrektijd (vóór 10.00 uur) uiterlijk de dag ervoor bij de receptie te worden bevestigd (zelfs als het verblijf vooraf is betaald). Elke vertraging brengt extra kosten met zich mee. In het geval van kampeerplaatsen wordt bij vertrek na 12.00 uur een extra nacht in rekening gebracht.

Betalingswijze :

Ter herinnering: reserveringen worden gemaakt volgens de geldende tarieven, mits overmaking van een aanbetaling::

  • Kampeerplaats : 25% van het totaalbedrag + 20€ reserveringskosten. Het restant wordt gevraagd op de dag voor vertrek van de camping.
  • Accomodatie : 30% van het totaalbedrag + 20€ reserveringskosten. De restantbetaling dient ten laatste 30 dagen voor aankomst overgemaakt te worden, zonder herinnering. Dit is een bepalend onderdeel van het contract. Zonder ontvangst van het restant 30 dagen voor de aankomstdatum, wordt het huurcontract automatisch beëindigd en wordt de aanbetaling door de Camping behouden als vergoeding van de ontbinding.

De aan- en restantbetalingen kunnen worden gedaan per bankoverschrijving (internationaal) en creditcard/internationale bankpas. In het geval van een kampeerplaats kan de restantbetaling tevens met contant geld gedaan worden. In het geval van een huuraccomodatie, bij het maken van een reservering minder dan 30 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf, dient het volledige bedrag bij reservering te worden betaald.

Annulering :

Bij annulering door de kampeerder/huurder blijven de betaalde bedragen in handen van de Directie. In ieder geval wordt het bedrag van de aanbetaling en reserveringskosten niet terugbetaald.

 Vroegtijdig vertrek / Latere aankomst :

  • Accomodatie : Geen enkele terugbetaling zal worden gedaan bij latere aankomst of vroegtijdig vertrek.
  • Kampeerplaats : Geen enkele terugbetaling zal worden gedaan bij latere aankomst of vroegtijdig vertrek.. De Directie of haar vertegenwoordiger heeft het recht om te factureren tot aan de oorspronkelijk overeengekomen vertrekdatum op het reserveringscontract.

Borgsom & inventaris :

Huuraccomodatie, hier worden twee borgsommen gevraagd bij aankomst, alvorens de accomodatie te betreden :

– 300€ (per bankpas, credit card of contant). Deze som zal gebruikt worden als blijkt dat er sprake is van diefstal of schade aan de accomodatie.

– 80€ igv glamping en confort accomodaties of 90€ igv premium accomodaties. Deze som zal worden ingehouden als blijkt dat de accomodatie niet schoon is achtergelaten.

Deze twee verschillende borgsommen worden bij vertrek gerestitueerd, mits de accomodatie zuiver en in perfekte algemene staat wordt achtergelaten. De controle vindt plaats op afspraak tussen 08.00 en 10.00. Het is raadzaam om deze afspraak zo snel mogelijk voor uw vertrek te maken. Mensen die geen afspraak hebben gemaakt, krijgen een tijd toegewezen die gerespecteerd dient te worden. Ontbrekend of beschadigd materiaal wordt gefactureerd volgens de prijzen vermeld op de inventarislijst. Om de voorraden homogeen te houden, wordt vriendelijk verzocht niet zelf spullen te vervangen.

LET OP!  Indien het vertrek plaatsvindt buiten de afgesproken tijden (08.00uur-10.00uur), wordt de controle na uw vertrek gedaan en de borg binnen 8 dagen gewist (min de kosten van eventuele schade, nalatige schoonmaak etc).

De details van de eindschoonmaak zijn beschikbaar in de accommodatie. De eindschoonmaak (€ 80 voor glamping en comfort verhuur of € 90 voor premium verhuur) is exclusief afwassen en ophalen van huishoudelijk afval. De eindschoonmaak dient te worden aangevraagd bij de reservering, of uiterlijk op de dag van aankomst. In geen geval kan hiermee rekening worden gehouden op de laatste dag van het verblijf.

Extra personen naast degene die in het contract zijn voorzien, worden eventueel toegelaten na akkoord van de directie en onder verantwoordelijkheid van de hoofdhuurder. Toelating is tevens onderheving aan de capaciteitslimiet van de camping, de kampeerplaats (6) en de huuraccomodatie (afhankelijk van het model en de beperkingen die door de Directie zijn vastgesteld). Zodra deze capaciteit is bereikt, wordt de toegang van evt extra personen tot de camping door de directie geweigerd. Eenmaal toegelaten, dienen extra personen het campingreglement in alle opzichten te respecteren en na te leven. Bij binnenkomst moeten ze hun identiteitsbewijs tonen, een toeslag voor “extra persoon” betalen en hun voertuig op een parkeerplaats buiten de camping achterlaten.

Elke reservering impliceert aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en naleving van het Campingreglement. De tarieven zijn incl. 10% BTW. Dit percentage is van toepassing op het moment dat de prijzen zijn vastgesteld. Mocht dit BTW percentage veranderen tussen het moment dat de prijzen zijn vastgesteld en de facturatie van het verblijf, dan verandert ook de prijs met diezelfde waarde. De klant aanvaardt dit zonder voorbehoud.

Eco-bijdrage

Een eco-bijdrage wordt voor uw verblijf in rekening gebracht ter hoogte van 0,40€ per nacht per persoon. Dit bedrag wordt in zijn geheel weer geinvesteerd in onze verschillende milieu-projecten.

 

RGPD : Franse charter voor de bescherming van persoonsgegevens beschikbaar op www.camping-port-punay.com

Eventuele geschillen kunnen in eerste instantie worden opgelost met de klantenservice van de camping. Mocht dit niet lukken, dan kan men de hulp inschakelen van een bemiddelaar. Men heeft hier één jaar de tijd voor vanaf de datum van de aangetekende brief die in eerste instantie naar de klantenservice is gestuurd. Gegevens van de bemiddelaar :

CM2C – 14 rue Saint Jean -75017 Paris – France 06 09 20 48 86 www.cm2c.net