Algemene voorwaarden

Reservering :

Elke reserveringsaanvraag houdt in dat u kennis heeft genomen van de omschrijving van accomodatie/kampeerplaats, van de tarieven en tevens van het campingreglement en de algemene voorwaarden hier beschreven.

Personen onder de 18 jaar mogen niet zonder ouders op de camping verblijven.

Elke reservering is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan een derde persoon.

Het reserveringsaanbod is gemaakt volgens de beschikbaarheid op de dag van verzending en bindt de Directie op geen enkele andere manier. De reserveringsaanvraag dient te worden ingevuld en zo snel mogelijk verzonden te worden, tezamen met de aanbetaling en de reserveringskosten die niet van de rekening aftrekbaar zijn. De reserveringsaanvraag is pas definitief na schriftelijk akkoord van de Directie. Deze zal u toegestuurd worden met de bevestiging en uw exemplaar van het contract. Dit document dient u te overleggen bij aankomst. Wij verzoeken u vriendelijk bij uw bank en/of verzekeraar te informeren naar eventuele reis- en annuleringsverzekeringen.

De reservering is pas definitief bij het ontvangen van de aanbetaling (25% voor kampeerplaatsen, 30% voor accomodatie)) + reserveringskosten (20€).

Mocht bij aankomst blijken dat er meer personen aanwezig zijn dan vermeld op het reserveringscontract, of dat er niet voldaan wordt aan de restricties wb leeftijd, dan heeft de camping het recht om de reservering te annuleren. Eventuele ontvangen bedragen worden niet teruggegeven in dit geval.

Aankomst en vertrek :

  • Kampeerplaats:  Aankomst  vanaf 14.00uur     Vertrek voor 12.00uur
  • Accomodatie:    Aankomst  16.00uur                  Vertrek voor 10.00uur

Mocht u om 20.00 nog niet aan zijn gekomen, dient u zelf voor een overnachting ergens anders te zorgen.

Accomodatie : u dient maximaal de dag voor vertrek de vertrektijd (voor 10.00uur) door te geven aan de receptie.

Bij vertraging worden kosten in rekening gebracht.

Kampeerplaatsen : bij een vertrek na 12.00u worden kosten in rekening gebracht.

De directie behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren indien bij aankomst blijkt dat de huurders niet de aangegeven.

Betalingswijze :

Ter informatie, reserveringen worden gemaakt volgens de actuele tarieven en worden pas behandeld bij ontvangst van de aanbetaling :

  • Kampeerplaats : 25% van het totaalbedrag + 20€ reserveringskosten. Het restant wordt gevraagd op de dag voor vertrek van de camping.
  • Accomodatie : 30% van het totaalbedrag + 20€ reserveringskosten. De restantbetaling dient ten laatste 30 dagen voor aankomst overgemaakt te worden en dit kan met credit card of bankoverschrijving. Mocht de aanbetaling niet binnen zijn op 30 dagen voor aankomst dan wordt de reservering automatisch geannuleerd in ons systeem en wordt de ontvangen aanbetaling niet gerestitueerd. Als u reserveert binnen 30 dagen voor aankomst dient u het gehele bedrag bij reservering te betalen.

No Show :

DE GERESERVEERDE KAMPEERPLAATSEN EN ACCOMODATIES WORDEN 24UUR VASTGEHOUDEN.  Na dit tijdsbestek en zonder schriftelijk bericht worden de accomodaties en kampeerplaatsen vrijgegeven. De directie heeft het recht om deze weer te verhuren aan een andere persoon. Eventuele ontvangen bedragen worden niet teruggegeven.

Annulering: In het geval van annulering worden ontvangen bedragen niet teruggestort.

Vroegtijdig vertrek / Latere aankomst :

  •  Accomodatie : Geen enkele terugbetaling zal worden gedaan bij latere aankomst of vroegtijdig vertrek. De directie is vrij om deze accomodatie weer te verhuren.
  • Kampeerplaats : Geen enkele terugbetaling zal worden gedaan bij latere aankomst of vroegtijdig vertrek. De directie heeft het recht om het volledige bedrag te eisen, volgens de data die vermeld staan op het reserveringscontract. De directie is vrij om deze kampeerplaats weer te verhuren.

Borgsom & inventaris :

Bij aankomst dient u per accomodatie een borgsom van 320€ te betalen alvorens de accomodatie te betreden. Deze kunt u achterlaten in cash of met een credit card, deze laatste wordt niet gedebiteerd. Er zal 250€ van de borg worden ingehouden als blijkt dat er schade is aan de accomodatie. 70€ zal worden ingehouden van de borg als blijkt dat de accomodatie niet schoon is achtergelaten.

De inventaris wordt gecontroleerd op de dag van vertrek tussen 8.00uur en 10.00uur. Wij raden u aan hiervoor zo snel mogelijk een afspraak te maken bij de receptie. Mocht u geen afspraak hebben gemaakt dan wordt u een tijdstip toegekend dat u dient te respecteren. Eventuele kosten van breuk, schade of verlies van onderdelen van de inventaris zullen aan u doorberekend worden volgens de tarieven vermeld in de inventaris.

Mocht er iets stuk gaan tijdens uw verblijf, verzoeken wij u vriendelijk niet zelf de zaken te vervangen.

 

LET OP!  Indien het vertrek plaatsvindt buiten de afgesproken tijden (08.00uur-10.00uur), wordt de inventaris na uw vertrek gecontroleerd en de borg binnen 8 dagen per post naar uw huisadres gestuurd (met aftrek van eventuele schade etc).

Indien u de eindschoonmaak aan de camping wilt overlaten (70€) dient u wel zelf de vuilnisbakken te legen en de afwas te doen.

Extra personen die niet vermeld zijn in het reserveringscontract, als bezoekers, kunnen het terrein betreden na toestemming van de directie. Indien de maximale capaciteit van de camping bereikt is, kunnen deze personen geweigerd worden. Ook als de maximale capaciteit van de kampeerplaats (6) of accomodatie (afhankelijk van het model) bereikt is, kunnen bezoekers en/of extra personen door de directie geweigerd worden. Bezoekers/extra personen staan onder de verantwoordelijkheid van de huurder/kampeerder. Deze extra personen/bezoekers dienen het campingreglement te respecteren en na te leven. Bij aankomst dienen zij zich te melden bij de receptie, zich in te schrijven met volledige persoonsgegevens en het bedrag te betalen voor een  extra persoon of bezoeker. De auto van extra personen/bezoekers dient buiten de camping geparkeerd te worden.

Reserveren betekent het accepteren en naleven van de Algemene Voorwaarden en het Campingreglement.

 De tarieven zijn incl. 10% BTW. Dit percentage is van toepassing op het moment dat de prijzen zijn vastgesteld. Mocht dit BTW percentage veranderen tussen het moment dat de prijzen zijn vastgesteld en de facturatie van het verblijf, dan verandert ook de prijs met diezelfde waarde.

Eventuele geschillen kunnen in eerste instantie worden opgelost met de klantenservice van de camping. Mocht dit niet lukken, dan kan men de hulp inschakelen van een bemiddelaar. Men heeft hier één jaar de tijd voor vanaf de datum van de aangetekende brief die in eerste instantie naar de klantenservice is gestuurd. Gegevens van de bemiddelaar :

CM2C – 14 rue Saint Jean -75017 Paris – France 06 09 20 48 86 www.cm2c.net