Campingreglement

Dit is een uittrekstel van het reglement. Bij aankomst dient u kennis te nemen van de uitgebreide versie beschikbaar aan de Receptie.

Toegang :

De eigenaar van de camping of zijn vertegenwoordiger bepaalt wie toegelaten wordt en kan verblijven op de camping. De kampeerder/huurder is verplicht het campingreglement te respecteren. Verblijven op de camping houdt in het accepteren en naleven van de regels van het campingreglement.

De directie behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren indien bij aankomst blijkt dat de huurders niet de aangegeven.

Bezoekers :

Na toestemming van de eigenaar van de camping of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers het terrein betreden, onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders/huurders bij wie zij op bezoek gaan. De kampeerder kan één of meerdere bezoekers ontvangen aan de receptie. Als deze bezoekers toegestaan wordt het terrein te betreden, is de kampeerder/huurder een bedrag verschuldigd aangezien deze bezoeker toegang heeft tot de services en/of infrastructuur van de camping (geen toegang tot het zwembad). Het tarief voor een bezoeker staat aangegeven bij de ingang en tevens bij de receptie. Bezoekers dienen hun auto buiten de camping te parkeren. De eigenaar van de camping heeft het recht om eventuele extra personen (huurders/kampeerders/bezoekers) te weigeren als de maximale capaciteit van de camping, de accomodatie of de kampeerplaats bereikt is.

Op het moment van editie en tot nader order, om overduidelijke veiligheidsredenen ivm met de COVID19, zijn zowel bezoeken als bezoekers op onze camping niet toegestaan gedurende het 2021 seizoen.

Huisdieren :

Huisdieren zijn niet toegestaan in het geval van het huren van een accomodatie. Ook huisdieren van evt. bezoekers zijn niet toegestaan. In het geval van een kampeerplaats, bepaalt de eigenaar van de camping of zijn vertegenwoordiger of het huisdier toegelaten wordt na afgifte van het inentingsbewijs (honden van de 1e en 2e categorie worden niet toegelaten). Huisdieren dienen te aller tijden aangelijnd te zijn en in de gaten gehouden te worden door de eigenaar. Huisdieren mogen niet alleen op de camping achtergelaten worden (blaffen). De behoeftes dienen buiten de camping gedaan te worden en eventuele ongelukjes dienen opgeruimd te worden. Om hygienische redenen zijn huisdieren niet toegestaan in het sanitairgebouw, zwembad, speeltuin en winkel/bar.

Verkeer en parkeren van auto’s :

De snelheid op de camping is 10km/uur. Geen verkeer tussen 22.00uur en 07.00uur. Toegang enkel voor de auto’s van kampeerders/huurders die een verblijf hebben op de camping. Het is verboden de auto te parkeren op andere kampeerplaatsen en de auto dient op de kampeerder’s/huurder’s eigen plaats te worden geparkeerd zonder hierbij het verkeer te hinderen op de camping of de eventuele installering van nieuwe kampeerders/huurders.

Installering :

De auto, de tent of caravan en het materiaal wat erbij hoort dient geïnstalleerd te worden op de kampeerplaats die is aangewezen, conform aan de aanwijzingen van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. Verhuizen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. De toewijzing van een kampeerplaats/accomodatie wordt door de directie van de camping gedaan. In het geval van een huuraccomodatie is het verboden een tent, voortent of andere zaken op te zetten.

Veiligheid  :

Brand : het is verboden open vuur te maken dat laag bij de grond is (hout, kool, etc.). Barbecuen is toegestaan, mits er geen verbod is opgelegd door de Gemeente of gevaar is door weersomstandigheden. Een gezamenlijke barbecue staat tot uw beschikking in het midden van het terrein. Let op! in het geval van een huuraccomodatie is elke vorm van barbecuen op de plaats verboden.

Gedrag en respect voor de infrastructuur :

Kampeerders dienen het afvalwater van de caravan/camper weg te gooien in de daarvoor bestemde voorzieningen op het terrein of in het chemisch toilet, aanwezig in het sanitairgebouw. Het huisvuil, papier etc. dient te worden gescheiden en weggegooid in de daarvoor bestemde verschillende containers. Men dient de planten en bloemen te niet te vernielen. Het is verboden om spijkers in bomen te slaan, takken te kappen, zelf te planten. Het is niet toegestaan een kampeerplaats af te bakenen met persoonlijke attributen (hieronder behoren ook waslijnen) of gaten te graven.

Kinderen :

Kinderen dienen te worden begeleid door een volwassene in alle gezamenlijke ruimtes van de caming (zwembad, sanitair, speeltuin, snack-bar).

Zwembad :

Enkel kampeerders/huurders van de camping hebben toegang tot het zwembad. Bezoekers hebben geen toegang tot het zwembad

Spelletjes  :

Gevaarlijke of storende spelletjes zijn verboden in de buurt van planten en/of kampeerplaatsen/accomodatie/infrastructuur

Rust  :

Er dient totale stilte te zijn tussen 23.00uur en 07.00uur.

Minderjarigen :

Om veiligheidsredenen mogen kinderen onder de 18 niet op de camping verblijven zonder hun ouders.